Via een uitgekiend stappenplan laat SOS Retail u zien hoe u een betere prestatie neerzet. Door te handelen ‘als een formule’ kunt u beter inspelen op de behoeften van uw doelgroep en uw medewerkers en daarmee uw resultaten verbeteren. SOS Retail helpt u uw processen op te strakken en uw formulevisie door te vertalen naar de hele organisatie. Door te denken en te werken vanuit een formulevisie versterkt u de kwaliteitsketen, verbetert u de klanttevredenheid en zet u zichzelf op voorsprong.

Formule proces

Aan de hand van de vijf formulerelevante W’s ( Waarom, Waar, Wat, Waarde, Wie) bepaalt u samen met SOS Retail een vertrekpunt. Vervolgens worden de belangrijkste doelstellingen en uitdagingen benoemd. Het spanningsveld tussen ‘wie u als organisatie wilt zijn’ en ‘wie u nu bent’ geeft richting aan het formuleproces. Stapsgewijs doorloopt u het formuleproces aan de hand van de geselecteerde instrumenten.

Formule denken

betekent een (her)positionering van uw organisatie door SOS Retail. SOS Retail biedt u een vertrekpunt van waaruit u een begin kunt maken richting succes.

Formule doen

betekent dat het denken wordt omgezet in daden. De stap van ‘formule-denken’ naar ‘formule-doen’ kenmerkt zich door het in beeld brengen van de formule op een praktische manier.

Formule ervaren

is de wijze waarop de klant/eindgebruiker de formule ervaart. Deze feedback is zeer waardevol. U kunt de formule aanpassen en (nog) klantgerichter maken.

Formule evolueren

is noodzakelijk om uw formule te blijven ontwikkelen en te laten aansluiten bij uw klant.

Instrumenten

SOS Retail heeft een uitgebalanceerd pakket aan instrumenten beschikbaar. Deze instrumenten zijn modulair van opbouw, zodat u trefzeker uw formule op elke kritieke succesfactor kunt verbeteren. Wij leveren te allen tijde maatwerk! Het kan gaan om een advies, een opleiding of een volledig project, afhankelijk van uw specifieke behoefte!


Wilt u de koers van uw formule bepalen en/of bijstellen?

Formule positionering

Aan de hand van interviews (mondeling en schriftelijk) ontvangen informatie van uw organisatie en onze kennis van marktontwikkelingen en consumententrends en -gedrag beschrijven wij uw positionering in een formulerapport. Uw onderscheidend vermogen en uw positie in de huidige markt worden vastgelegd. Dit rapport kan als basis dienen voor vervolgmodules en/of trajecten maar geeft als afzonderlijke module ook veel inzichten.

Formule handboek

Als de positie van uw formule helder is, kan de organisatie (her)ingericht worden. Door het beschrijven en/of herschrijven van de processen in uw organisatie, zullen alle medewerkers weten op welke wijze zij de formule kunnen uitdragen. Of het nu gaat om een startende formule, een bestaande formule, franchiseorganisatie, profit of een non-profitorganisatie, u brengt de kennis en knowhow en wij brengen structuur aan, door uw formule te beschrijven.


Wilt u uw formule praktisch toepassen binnen uw eigen organisatie?

Formule workshop

De medewerkers en het management op de winkel- en werkvloer zullen de veranderingen binnen de formule als individu en als team moeten gaan vertalen naar de klant. Dit kunnen zij niet alleen, door middel van workshops kunnen wij diverse onderdelen uit de formule belichten. De workshops zorgen ervoor dat uw medewerkers de formule verder vertalen in optimalisatie van de interne communicatie en samenwerking, het efficiënt uitvoeren van procedures, het effectief inzetten van middelen, het optimaal aanbieden van producten en diensten aan de klant! De klant zal de formule gaan herkennen en erkennen.

FormuleTV

Uw visie op de formule dient binnen de gehele organisatie gedragen te worden om het resultaat te optimaliseren. Omdat er een grote diversiteit is binnen elke organisatie qua achtergrond, vakkennis en deskundigheid ontstaat regelmatig ruis in de communicatie en wordt er geen goede vertaalslag gemaakt van de formule richting de klant. Om elkaar te leren begrijpen krijgen uw medewerkers op de formule TV dag een andere rol (regisseur, acteur et cetera) waarna zij samen de formule in beeld gaan brengen.

Tijdens een Formule TV-dag maken de medewerkers documentaires en/of commercials over diverse aspecten van de formule. Zij brengen op interactieve wijze hun eigen visie op de formule in beeld.

In een opnamestudio zullen de films besproken worden en de beelden worden afgezet tegenover de visie van het management en/of directie. De verschillen en overeenkomsten worden helder en desgewenst worden afspraken gemaakt over aanpassingen in het uitdragen van de formule.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van FormuleTV

Formule scan (interactief)

Samen met u en/of uw medewerkers bezoeken wij de winkel- en/of werkvloer en brengen de klantbeleving in kaart aan de hand van de formule W’s. Het verslag van dit bezoek benoemt aandachtspunten en adviezen over de herkenbaarheid van uw formule op de winkel- en of werkvloer!

Formule check-up

De zichtbaarheid van uw formule en de aansluiting op de markt en consument kan jaarlijks worden getest. Door een abonnement af te sluiten bij SOS Retail, brengen wij jaarlijks een bezoek aan uw winkel, hebben wij een sparringsessie en brengen wij verslag uit tijdens een persoonlijk adviesgesprek.

Formule in het aanbod

Om de specifieke kenmerken van uw formule leidend te laten zijn en de klant centraal te stellen, is categoriemanagement een prachtige oplossing. Wij helpen u met een categoriehandboek waardoor uw medewerkers handvatten krijgen om het totale assortiment aan te laten sluiten op uw formule (qua prijs, presentatie en promotie).


Wilt u weten hoe uw klanten uw formule ervaren?

Formule enquête

De mening van uw interne en externe klanten over uw formule is bepalend voor uw succes. Door de mening van uw klanten zichtbaar te maken, kunt u beter sturen naar succes. Wij maken interne en externe enquêtes voor u die aansluiten bij uw formule en de huidige marktsituatie. Deze enquêtes kunnen digitaal, maar ook fysiek worden uitgevoerd op locatie. Tevens hebben wij een innovatieve oplossing, waarbij uw klanten direct na aankoop in uw winkel hun mening kunnen ventileren.

Formule observatie

Het shoppergedrag van de klant in uw winkel(s) is belangrijk. Bij welke producten/presentaties staat uw klant stil en wat zijn de hotspots in uw winkel(s)? Wij meten de looproutes en stoppunten van uw klanten en vertalen de uitkomsten in een pragmatisch plan van aanpak.


Wilt u uw formule dynamisch houden?

Formule sparring

In een sparringsessie houden wij u de spiegel voor met betrekking tot de formule. Als onafhankelijke formulecoach zullen wij vanuit klantperspectief inzichten en/of adviezen geven over de positie van uw formule in de markt, uw interne organisatie, het personeel en de middelen die u inzet of wilt gaan inzetten. U kunt deze sessie eenmalig afnemen, maar voor de continuïteit en dynamiek is een terugkomende jaarlijkse sessie aan te raden!

Unieke producten voor u uitgelicht

Meer informatie over enkele unieke producten van SOS Retail kunt u vinden op de volgende pagina's: